Log in

Sharif University of
Technology ASSOCIATION


فراخوان مشارکت در مسابقه عکاسی سوتا‎‎

  • January 01, 2022
  • 12:00

کمیته فرهنگ و هنر سوتا برگزار می کند

 مسابقه عکاسی صنعت و محیط زیست

 موضوع مسابقه    اثرات مخرب صنعت بر طبیعت
تلاش در جهت کاهش اثرات مخرب صنعت بر محیط زیست  
       صنایع دوستدار و بهبود دهنده محیط زیست ( انرژی های نو، ساختمان سبز،...)

 

همانگونه که مستحضر هستید صنعت و تکنولوژی ما را گاها با مشکلات عدیده محیط‌زیستی مواجه کرده و می کنند از این رو ما به عنوان دانش آموخته یکی از بهترین دانشگاه های صنعتی ایران و جهان که دغدغه های محیط زیستی داریم به دنبال هرچه کمتر کردن اثرات نامطلوب تکنولوژی و صنعت بر محیط زیست هستیم  

لذا در کمیته فرهنگ و هنر سوتا بر آن شدیم که با برگزاری مسابقه و نمایشگاه عکس با دید نکته بین و دقیق شما اثرات مخرب صنعت بر طبیعت و محیط زیست و یا تلاش در جهت کاهش این تخریب را به تصویر بکشیم علاقه مندان به مشارکت در این نمایشگاه می‌توانند عکس های مرتبط با موضوع که با موبایل یا دوربین عکاسی گرفته شده‌اند تا تاریخ اول ژانویه به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند عکس ها پس از بررسی در کمیته فرهنگ و هنر در یک نمایشگاه مجازی در بازدید عموم اعضای انجمن قرار گرفته و طی یک پروسه مشخص سه اثر برتر توسط بازدیدکنندگان انتخاب و صاحبان آن آثار در گردهمایی دوسالانه ۲۰۲۲ تقدیر خواهند شد .


CAC@suta.org

© SUTA 2021. All Rights Reserved.
Powered by Wild Apricot Membership Software